MAŠOVÁ, Nikola. Rodinný dům s prodejnou zvířat a chovatelských potřeb [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42333. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Josef Remeš.
Uložit do Citace PRO