MELO, Jaroslav. Rodinný dům s polyfunkcí [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42340. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Bohuslav Brukner.

Uložit do Citace PRO