JELÍNEK, Martin. Návrh rámu horského kola a jeho deformačně napěťová analýza pomocí MKP [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4236. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Vrbka.
Uložit do Citace PRO