KONEČNÁ, Kateřina. Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4237. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Štigler.

Uložit do Citace PRO