KUBÍN, Petr. Polohopisné a výškopisné zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42377. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Michal Kuruc.
Uložit do Citace PRO