KUČERA, Jakub. Akvapark Jeseník - vybrané geotechnické problémy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42379. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Věra Glisníková.
Uložit do Citace PRO