SUCHÁ, Petra. Analýza provozních dat ze studentského centra FIT VUT v Brně [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4241. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Charvát.
Uložit do Citace PRO