NEVÍM, Václav. Rodinný dům s provozovnou v Ledči nad Sázavou [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42427. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.

Uložit do Citace PRO