KREJCAR, Miloš. Návrh na zlepšení hospodaření obce [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.

Uložit do Citace PRO