OPATOVSKÁ, Lucia. Financování developerského projektu [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42443. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.

Uložit do Citace PRO