MLÁDEK, Tomáš. Studie využití bývalých ramen řeky Labe a propojení s místním tokem v obci Hrobice [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42457. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jaroslav Veselý.
Uložit do Citace PRO