MIKUŠ, Martin. Rodinný dům [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42466. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce František Vajkay.
Uložit do Citace PRO