ŠAFRATA, Pavel. Studium vlivu složení a vstupních surovin na hodnoty modulů pružnosti betonů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42474. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rudolf Hela.
Uložit do Citace PRO