SOTULÁŘ, Jiří. Studie přesnosti stabilitního výpočtu [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42498. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Lukáš Hron.

Uložit do Citace PRO