BAŽANT, Milan. Software pro detekci,analýzu a opravu kolizních objednávek v CRM systému [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4250. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO