SASÍNOVÁ, Zdeňka. Rodinný dům s vinotékou [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42526. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Kacálek.

Uložit do Citace PRO