NOVÁK, Michal. Alternativní zdroje energie pro zahradní a rekreační domy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4253. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jiří Venclík.

Uložit do Citace PRO