ŠNÝDL, David. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42544. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Šuhajda.

Uložit do Citace PRO