ŠTĚPÁNEK, Jakub. Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42549. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Věra Heřmánková.
Uložit do Citace PRO