KANTOR, Martin. Návrh a realizace výukové úlohy postavené na převodových motorech SEW Eurodrive [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4255. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Vrbka.

Uložit do Citace PRO