ŠPAČEK, Václav. Kvalifikační požadavky uplatňované v rámci zadávacího řízení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42554. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dagmar Hrabincová.
Uložit do Citace PRO