TEPLÝ, Jakub. Vybraný konstrukční detail železobetonového skeletu [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42558. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce František Girgle.

Uložit do Citace PRO