VACENOVSKÁ, Veronika. Městský polyfunkční dům Brno [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42573. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.
Uložit do Citace PRO