VANĚČKOVÁ, Adéla. Železobetonová konstrukce parkovacího domu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42581. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Pavel Šulák.
Uložit do Citace PRO