WOJCIK, Jindřich. Polyfunkční rodinný dům Ro-5 [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42586. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Vlček.
Uložit do Citace PRO