ZAHRADA, Petr. Stavebně technologická studie výstavby bytového domu ve Vyškově [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42588. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Venkrbec.

Uložit do Citace PRO