MÁŠA, Bohuslav. Numerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4260. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Luboš Náhlík.

Uložit do Citace PRO