VRÁNOVÁ, Petra. Rozhodovací kriteria při pořizování rezidenčních nemovitostí [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42604. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Roman Staněk.

Uložit do Citace PRO