VRÁNA, Tomáš. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42606. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lukáš Daněk.
Uložit do Citace PRO