VYPLEL, Michal. Vědecko-technický park Roztoky - technologická etapa opláštění [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42608. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.
Uložit do Citace PRO