VOŠČEK, Martin. Nosná ocelová konstrukce víceúčelové haly [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42616. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Lukáš Hron.
Uložit do Citace PRO