VIKTORIN, Michal. Teplovzdušné větrání bytového domu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42617. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Aleš Rubina.

Uložit do Citace PRO