VEVERKA, Jiří. Rodinný dům v Letovicích [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42618. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Müller.
Uložit do Citace PRO