PAČÍSKA, Tomáš. Návrh úpravy výměníku tepla pro výrobu páry [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4262. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Richard Nekvasil.
Uložit do Citace PRO