COUFAL, Tomáš a Marek SEMELA. Prezentace výsledků z čelní nárazové zkoušky s malým překrytím. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 19-38 [cit. 2021-5-9]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42709
Uložit do Citace PRO