ĎATKO, Miroslav, Michal ZELENÝ, Jaroslav SEDLÁK a Karel SCHNELLER. Soudně lékařský a technický rozbor smrtelné dopravní nehody chodce s nákladním vozidlem. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 39-42 [cit. 2021-9-23]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42710
Uložit do Citace PRO