KASANICKÝ, Gustáv a Peter VERTAĽ. Použitie cdr systému pri analýze dopravných nehôd. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 48-57 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42712
Uložit do Citace PRO