SOLČANSKÝ, Marek. Marketingový průzkum [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4273. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO