BARTOŠKOVÁ, Šárka. Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4274. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO