NIČ, Milan. Členenie znaleckého odboru stavebnictvo na jednotlivé odvetvia. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 252-261 [cit. 2021-9-23]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42746
Uložit do Citace PRO