ZVĚŘINA, Aleš. Možnosti nedestruktivní diagnostiky ETICS. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 275-284 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42750
Uložit do Citace PRO