HRUŠOVSKÝ, Ivan, Karol BALOG a Jozef MARTINKA. Metódy vyšetrovania sklonu k samovznieteniu tuhých materiálov zmáčaných kvapalinami. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 315-325 [cit. 2021-03-03]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42756
Uložit do Citace PRO