JUŘÍČEK, Ludvík, Norbert MORAVANSKÝ a Viktor REKEŇ. Analýza účinků a rizik odražených střel pistolového náboje. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 326-338 [cit. 2022-05-22]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42757

Uložit do Citace PRO