KLEDUS, Robert. Používání pojmů cena a hodnota při oceňování majetku. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 386-396 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42763

Uložit do Citace PRO