PALACKÝ, Jiří, Maxmilian WITTMANN a Luboš FRANTIŠÁK. Evaluation of Urban Open Spaces Sustainability. In: Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility [online]. České vysoké učení technické v Praze, 2015, s. 701-715 [cit. 2023-03-21]. ISBN 978-80-01-05782-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42779

Uložit do Citace PRO