KUREŠ, Miroslav. Algebraické a číselně teoretické pozadí eliptické kryptografie s vybranými algoritmy, zejména pro určení řádu eliptické křivky. Kvaternion [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014, 3(2), 63-78 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1805-1332. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42818
Uložit do Citace PRO