ADÁMEK, Jiří. Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku, s říšským zákoníkem č. 114 ze dne 11.června 1912. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 5-19 [cit. 2022-05-19]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42837

Uložit do Citace PRO