HOBST, Leonard, Petr BÍLEK a Tomáš ZIKMUND. Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 37-44 [cit. 2021-5-16]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42839
Uložit do Citace PRO