DRLÍK, Michal. Souřadnicová CNC vrtačka [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4284. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Marada.

Uložit do Citace PRO