NIČ, Milan. Stanovenie všeobecnej hodnoty bytov z ponukových cien, porovnávacou metódou. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 77-85 [cit. 2021-03-03]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42844
Uložit do Citace PRO